Artritis

Reumatoïde Artritis: verzuring van gewrichten is de wortel van het probleem!

Symptomen

Vanuit de reguliere geneeskunde wordt Reumatoïde Artritis omschreven als een auto-immuunziekte waarbij het afweersysteem, in de vorm van ontstekingen, de cellen van de gewrichten aanvalt. De ontstekingsreacties zorgen voor pijnlijke zwellingen in de diverse gewrichten, wat met een veeltal aan symptomen gepaard gaat. In eerste instantie kunnen de volgende symptomen worden ervaren; vermoeidheid, grieperigheid, stramme en stijve ledematen/gewrichten en bloedarmoede. Maar wanneer ook plotseling één of meerdere gewrichten gaan opzetten en erg pijnlijk aanvoelen, dan kan dit duiden op Reumatoïde artritis.

Reumatoïde Artritis - normaal gewricht - gewricht aangedaan door Reumatoïde Artritis - AlkaLife

Reumatoïde Artritis gaat gepaard met verzuurde gewrichten

Reumatoïde Artritis is geen erfelijke ziekte. De aandoening ontstaat meestal na het 40ste levensjaar waarbij vrouwen een grotere kans hebben op het ontwikkelen ervan dan mannen. Vooral na de menopauze ontstaan bij vrouwen de eerste symptomen. Tot op heden heeft de reguliere geneeskunde geen idee wat de oorzaak is van Reumatoïde Artritis. Ze schrijven de oorzaak hoofdzakelijk toe aan leef- en voedingsomstandigheden.

Afgelopen jaren is steeds meer duidelijk geworden dat Reumatoïde Artritis ontstaat in een sterk verzuurde omgeving van de gewrichten. Dr. Robert Young, een vooraanstaand Amerikaans microbioloog, heeft veel onderzoek gedaan d.m.v. levende bloedanalyses bij personen met verschillende chronische stofwisselingsaandoeningen waaronder Artritis. Zijn bevindingen omtrent de verzuring van de weefsels en het ontstaan van Artritis waren een bevestiging van de studies van andere onderzoekers (Dr. Antoine Bechamp, Dr. Claude Bernhard, Dr. Virginia Livingstone-Wheeler en Dr. Gastons Naessens) die jaren geleden tot dezelfde conclusies kwamen.

In hun levende bloedanalyses bij patiënten met Artritis troffen zij bacteriën, virussen en schimmels aan, die allerlei toxische zuren afscheiden. In een gezond lichaam dat licht alkalisch is kan de aanwezige bicarbonaat in het bloed deze zure afvalstoffen neutraliseren. Echter vanaf het 40ste levensjaar begint de hoeveel natuurlijke bicarbonaat in het bloed geleidelijk te dalen waardoor de zure afvalstoffen de overhand krijgen.

Bacteriën, virussen en schimmels komen tot leven in een verzuurde omgeving

Een verzuurde omgeving in de gebieden van de gewrichten is een perfecte omgeving voor ziekmakende organismen om te gedijen. Tevens zal in een verzuurde omgeving de werking van de enzymen drastisch afnemen waardoor het zelfherstellende vermogen van het lichaam steeds verder wordt aangetast. Steeds meer onderzoekers schrijven het ontstaan van Artritis ook toe aan bacteriën in de gewrichten waar het lichaam d.m.v. ontstekingsreacties op reageert. Het is dus niet zo dat het immuunsysteem de cellen van gewrichten “zomaar” aanvalt, echter de verzuurde omgeving als perfecte leefomstandigheid van bacteriën, virussen en schimmels kunnen de ontstekingsreacties van het immuunsysteem uitlokken.

Verander de zure omgeving van de gewrichten in een alkalische

Het bestrijden van Artritis door de reguliere geneeskunde gebeurt nog steeds met alleen het onderdrukken van de symptomen. Een scala aan ontstekingsremmers wordt ingezet om het immuunsysteem af te remmen in haar ontstekingsreacties. Een verder probleem dat hierbij ontstaat is dat de ontstekingsremmende medicijnen een sterk verzurende werking hebben. De afbraakproducten van chemische medicijnen werken een perfecte zure leefomgeving van de ziekmakende organismen verder in de hand. Het chronische karakter van Artritis blijft daardoor gehandhaafd. Een succesvolle wijze om Artritis tegen te gaan is door een verandering aan te brengen in de zure omgeving van de gewrichten. Het geleidelijk “ontzuren” van de gewrichten zorgt ervoor dat de leefomgeving van de bacteriën, virussen en schimmels verandert. Hoe alkalischer deze omgeving wordt des te ongunstiger deze is voor het voortbestaan van de ziekmakende organismen. De ideale omgevingssituatie voor de gewrichten heeft een zuurgraad van ongeveer pH = 7.3 (licht alkalisch). Dr. Young en de andere onderzoekers hebben ontdekt dat bij het weer alkalisch maken van de omgeving van de gewrichten (het ontzuren van de gewrichten), het degeneratieve proces van Artritis stopt. Bij veel van de onderzochte personen verdween na het ontzuren de pijn en zolang de ontstekingen nog geen onherstelbare schade hadden aangericht aan de gewrichten, kon het lichaam herstellend optreden.

Ontzuren van de gewrichten met basisch water

Het ontzuren van de gewrichten kan heel effectief worden gedaan door het drinken van basisch water. Basisch water is water met een hoge PH waarde (PH = 9). Met het drinken van basisch water wordt door het lichaam het stofje bicarbonaat aangemaakt dat de zure afvalstoffen in de gewrichten neutraliseert en afvoert. Vaak kan door het drinken van basisch water al na korte tijd de zuurgraad worden verlaagd, waardoor de omgeving voor de ziekmakende organismen in de gewrichten verandert. Met het ontzuren van de gewrichten werken mensen met Artritis aan een structurele oplossing om hun pijnlijke symptomen tegen te gaan. Volgens Dr. Young zal, indien de gewrichten weer een licht alkalische waarde hebben, het Artritis probleem bij de wortel zijn aangepakt. Het maken van basisch water is eenvoudig en kan worden gedaan via een alkaline concentraat AlkaLife pH druppels. Een bijkomend voordeel is dat met het ontzuren ook andere delen van het lichaam worden ontdaan van zure afvalstoffen wat het lichaam verder in staat stelt om eventuele verzuringaandoeningen op te lossen.

Het neutraliseren van opgehoopte zure afvalstoffen (ontzuren, of ontslakken) brengt de zuur-base balans weer richting de basische kant. De positieve gezondheidseffecten die hiermee kunnen worden bereikt is een verlichting voor velen die zich op het doodlopende pad begaven van telkens weer meer medicijnen. Actief ontzuren betekent dat je je lichaam gaat ontdoen van afvalzuren zoals urinezuren. het lichaam wordt daarmee weer in staat gesteld om eventuele problemen weer succesvol op te lossen.