Basisch water

Alka-druppels-voorkant-combi (Small)Basisch water

Als we worden geboren bestaat meer dan 70% van het lichaam uit water. Naarmate we ouder worden wordt deze hoeveelheid geleidelijk minder. Kennis van water en het drinken van het juiste water geeft ons gezondheid en een lang leven.

We zijn een berg water die, in huid gewikkeld, rondloopt!

Water bestaat uit watermoleculen, H20. Als deze watermoleculen worden gesplitst door ionisatie ontstaan het waterstof ion, H+ en het hydroxide ion, OH-.

Vaak zijn er meer H+ ionen in water aanwezig dan OH- ionen. Dit water wordt zuur water genoemd. Als er meer OH- ionen in water aanwezig zijn, dan noemen we dit basisch water (of alkaline water). De zuurgraad van water wordt bepaald door de pH waarde. Water met een pH waarde lager dan 7 is zuur water. Water met een pH waarde hoger dan 7 is basisch water.

Het drinken van basisch water is gezondheidsverbeterend aangezien:

1) Basisch water sterk antioxiderend is.

Het heeft een ORP (Oxidatie Reductie Potentieel) van ongeveer -500mV. Dit houdt in dat het drinken van basisch water een actief neutraliserende werking heeft op de schadelijke vrije radicalen in het lichaam.

2) Het drinken van basisch water het lichaam aanzet tot de aanmaak van bicarbonaat.

Bicarbonaten vormen de belangrijkste basische buffers in het lichaam, die het zuur-base evenwicht van het lichaam moeten handhaven. Een gebrek aan bicarbonaat leidt tot verzuring van het lichaam.

Basisch water is sterk antioxiderend en verhoogt onze basische buffers. Om basisch water te krijgen, moet water een overschot hebben aan OH- ionen. Voor maximale gezondheidseffecten dient dit OH- ionenoverschot zodanig te zijn, dat de pH waarde van het water ongeveer 9 is.

U kunt basisch water maken door een basisch mineralen concentraat aan het water toe te voegen.