Chronische stress

Stress is een natuurlijke reactie van uw lichaam op prikkels die van buitenaf komen of die door uzelf veroorzaakt worden. Stress heeft een positieve functie in een acute situatie. Het zorgt ervoor dat u snel kunt reageren zonder dat u eerst na hoeft te denken. In de oertijd had de mens dit nodig om te kunne overleven. Uw lichaam maakt in een stressvolle situatie allerlei hormonen aan. Het hormoon adrenaline bijvoorbeeld, zorgt ervoor dat uw hartslag en bloeddruk omhoog gaan. Zodra de stress voorbij is moeten uw lichaam en geest weer terugkeren naar normale situatie en alle spanning kwijtraken.

Wanneer er in uw leven veel en langdurige perioden met stress zijn, spreken we van chronische stress. Uw lichaam krijgt niet de gelegenheid om zich weer te herstelen en terug te keren naar de normale situatie. Dat chronische stress schadelijk is voor uw gezondheid wist u vast al, maar dat dit gewichtstoename kan veroorzaken is misschien nieuw voor u. Chronische stress kan door een wisselwerking tussen het zenuwstelsel en organen, waaronder de bijnieren, tot gewichtstoename leiden. De bijnieren produceren onder andere het hormoon cortisol. Chronische stress verhoogt het niveau van het cortisol. Cortisol is een glucocorticoide  en een chronische verhoging hiervan heeft een aantal gevolgen:

 • toename van buikvet
 • afname van het groeihormoon
 • een toename van voedselconsumptie.

Al deze zaken bij elkaar opgeteld leiden onvermijdelijk tot gewichtstoename. Daarbij stimuleert cortisol het eten van vet en suiker wat ook weer aan een gewichtstoename bijdraagt. Wanneer chronische stress insulineresistentie veroorzaakt, kan dit tot hyperinsulinemie leiden. Bij sommige mensen kan hyperinsulinemie onder invloed van chronische stress overgaan in diabetes type 2.

Chronische stress kan zowel op lichamelijk als op geestelijk vlak een breed scala aan klachten veroorzaken.

Klachten door chronische stress

Lichamelijke klachten

 • Hoofdpijn, rugpijn
 • Nek- en schouderklachten
 • Maag en darmproblemen
 • Ademtekort, benauwdheid
 • Verlangen naar vet en zoet voedsel
 • Geen eetlust hebben
 • Gewichtsafname of juist toename
 • Hoge bloeddruk
 • Vermoeidheid
 • Hyperventilatie

Psychische klachten

 • Depressie, somberheid
 • Concentratieverlies
 • Slaapproblemen
 • Onzekerheid, nervositeit,onrust
 • Huilbuien, woedeaanvallen
 • Vergeetachtigheid
 • Onverdraagzaamheid
 • Besluiteloosheid, zorgelijkheid
 • Relatieconflicten
 • Overmatig gebruik van stimulerende middelen