Jicht

Jicht, u kunt er zelf wat tegen doen!

Lijdt u aan jicht? Dat hoeft niet langer, u kunt nu op een veilige en effectieve manier gemakkelijk uw jicht bestrijden, zonder het levenslang slikken van medicijnen met bijwerkingen. In het onderstaande artikel leest u hoe u zelf met actief “ontzuren” van de pijnlijke ontstekingen kan afkomen.

Jicht symptomen: hoe herkent u jicht

jicht voet - jichtaanval grote teen - AlkaLifeJicht is in het beginstadium moeilijk te herkennen omdat het dan nog geen symptomen heeft waar u last van heeft. Daarom lijkt het alsof jicht altijd begint met een acute aanval, die wordt aangekondigd door een hinderlijk gevoel in uw gewricht(en), krampen, nervositeit, vermoeidheid, slapeloosheid, rillingen, misselijkheid en sterke drang om te plassen. Daarna volgt de jichtaanval met meestal ’s nachts hevige pijn aan de grote teen of een ander gewricht dat rood, gezwollen en warm aanvoelt. Verder door koorts, misselijkheid en braken en de zogenaamde jichtknobbels (tophi) aan de vinger- en teengewrichten, de ellebogen en aan het kraakbeen van het oor. Jicht komt vaak voor bij mannen tussen de 40 en 50 en bij vrouwen na de overgang. Veel jichtlijders krijgen na verloop van tijd ook last van nierstenen of nierinsufficiëntie.

Jicht oorzaak: verzuring van het lichaam door een tekort aan natriumbicarbonaat

Jicht wordt veroorzaakt door het onvermogen van het lichaam om overmatig urinezuur af te voeren via de nieren, waardoor verzuring optreedt. Overtollig urinezuur moet worden geneutraliseerd om de zuurgraad van het bloed, de pH-waarde, constant te houden. Normaal gesproken worden de urinezuren geneutraliseerd via een reactie met het stofje natriumbicarbonaat in het bloed. Maar als niet voldoende natriumbicarbonaat in het bloedplasma aanwezig is, gaat het lichaam over tot een ander mechanisme om de urinezuren te neutraliseren; ze zet de urinezuren om in een vaste vorm, urinezuurkristallen. Urinezuurkristallen hebben namelijk geen invloed meer op de zuurgraad van het bloed. De zuurgraad van het bloed is hiermee weer in evenwicht. De gevormde urinezuurkristallen kunnen nu neerslaan op de gewrichten, waarna het lichaam reageert met een hevige en zeer pijnlijke ontstekingsreactie; een jichtaanval.

Jicht is hoofdzakelijk gelegen in de erfelijkheid ervan. In de genen van ieder persoon is de kans bepaald op het krijgen van jicht; aan die kans kunt u niets veranderen. Als iemand een hogere kans heeft op het krijgen van jicht, dan zijn er bepaalde factoren die de urinezuurproductie in het bloed kunnen verhogen, wat een jichtaanval kan uitlokken. Verhoogd urinezuur in het bloed kan ontstaan door:

  • Onvolledige verbranding van voedsel. Met name voeding waar de stof purine in zit heeft urinezuur als restproduct (rood vlees, vette vis, rode wijn)
  • Medicijngebruik. Veel medicijnen bevatten urinezuur als afbraakproduct
  • Hoge mate van stress. Stress breekt cellen af waardoor urinezuur wordt gevormd

Deze factoren hebben een sterk verzurende werking op het lichaam. Voor personen met jicht is het raadzaam om hier rekening mee te houden. Pas als het lichaam voldoende is ontzuurd, dan is het mogelijk om bijvoorbeeld het dieet weer uit te breiden met een glas wijn of een stuk vlees.

Verzuring: Tekort aan natriumbicarbonaat neemt toe na je 40ste

Na het 40ste levensjaar neemt het vermogen van het lichaam af om zure afvalstoffen, zoals urinezuur te neutraliseren. Dit als gevolg van de afname van de hoeveelheid natriumbicarbonaat in het bloedplasma (zie plaatje). Dit komt overeen met het feit dat dikwijls na het 40ste levensjaar jichtproblemen ontstaan. Het steeds lager wordende natriumbicarbonaatgehalte zorgt ervoor dat overtollig urinezuur steeds minder kan worden opgelost.

natriumbicarbonaat lost urinezuurkristallen en daarmee jicht op - grafiek - AlkaLifeDe grafiek hiernaast komt uit het onderzoek van Dr. Lynda Frassetto* en laat zien dat na het 40ste levensjaar de hoeveelheid bicarbonaat in het bloed substantieel afneemt. Verzuring van het lichaam treedt dus met name op na het 40ste levensjaar. Dit is ook het moment dat veel mensen last krijgen van allerlei kwalen.

*Frassetto, Lynda en Sebastian, Anthony – Age and Systematic Acid-Base Equilibrium: Analysis of Published Data, Journal of Gerontology: BIOLOGICAL SCIENCES, 1996, Vol. 51A. No1, B91-B99

Jicht medicijnen: een behandeling alleen gericht op de symptomen

Farmaceutische medicijnen die de verzuring tegen gaan bestaan niet. Maar om de symptomen van jicht tegen te gaan wordt door artsen vaak een combinatie voorgeschreven van ontstekingsremmers (zoals Dyclofenac) en pijnstillers, Colchicine en Allopurinol.

  • Colchicine is een giftige stof die bindt met de eiwitten van witte bloedcellen waardoor deze niet meer in staat zijn om verdere ontstekingen te veroorzaken. Colchicine verlaagt daarom de weerstand van het lichaam en heeft een onderdrukkend effect dat moet helpen bij het verlagen van acute jicht aanvallen. Het gebruik van Colchicine heeft echter een zeer ongewenste keerzijde; misselijkheid, braken en diaree komen als bijwerkingen heel vaak voor.
  • Allopurinol is een medicijn dat de aanmaak van urinezuur moet tegengaan door de remming van het enzym “xanthineoxidase”. Probleem bij dit medicijn is dat het niet kan worden genomen door mensen met een leverinsufficiëntie. Ook is nu bekend geworden dat Allopurinol slecht is voor de nieren. Artsen schrijven het dan ook niet meer voor aan personen met een verminderde nierfunctie. Andere bijwerkingen van Allopurinol kunnen zijn: acute jichtaanvallen (vooral indien met een te hoge dosis of te vroeg (< 6 weken) na de acute crisis gestart wordt), gastro-intestinale verschijnselen, huiduitslag, cholestatische hepatitis, stoornissen van de bloedvorming.

De medicijnen die de arts inzet bij jicht hebben niet het vermogen om de urinezuurkristallen in de gewrichten op te lossen. Zolang de kristallen aanwezig blijven zal de jicht steeds weer terug blijven komen. De Colchicine in combinatie met ontstekingsremmers kunnen wel tijdelijk worden ingezet om een aanval af te slaan, maar verdere verzuring van het lichaam blijft hiermee nog steeds het hoofdprobleem wat opgelost dient te worden!

Succesvolle aanpak bij Jicht: Verlaag overtollig urinezuur met natriumbicarbonaat

Een effectieve en succesvolle wijze om het lichaam te ontzuren (te ontdoen van urinezuur en urinezuurkristallen) is door het natriumbicarbonaatgehalte in het bloed weer te verhogen.

Er zijn nu 2 manieren om dit zelf op veilige wijze te bereiken:

  • AlkaLife pH Druppels om te ontzuren en jicht op te lossenHet drinken van basisch water. Basisch water is water met een hoge pH-waarde. U kunt dit gemakkelijk zelf maken door aan een glas water 3 druppels van een alkaline concentraat toe te voegen. Als u het basische water op een lege maag drinkt, zal de maag via de maagwandcellen natriumbicarbonaat produceren dat direct in het bloed wordt opgenomen. Als richtlijn geldt 5 glazen basisch water per dag drinken.
  • Bicarb-Balance tabletten om te ontzuren en jicht op te lossenHet innemen van bicarbonaat tabletten. De tabletten slikt u na de maaltijd op een volle maag. Dankzij de coating op de tablet, passeert deze de maag zonder te worden aangetast door het maagzuur. Pas in de darmen lost de tablet geleidelijk op. Het natriumbicarbonaat wordt dan via de darmwand aan het bloed afgegeven. Als richtlijn geldt 3 bicarbonaat tabletten per dag innemen.

Als het dagelijks drinken van 5 glazen water met de alkalische druppels geen probleem is, dan kan in de meeste gevallen de ontzuring worden gestart met alleen het drinken van basisch water. Voor personen die het niet redden om 5 glazen basisch water te drinken, of het gewoonweg gemakkelijker vinden om tabletjes te slikken, kan er een combinatie van bijvoorbeeld 2 glazen basisch water per dag en 2 of 3 gecoate bicarbonaattabletjes gebruikt worden om succesvol te ontzuren. In de beginperiode is het dikwijls goed merkbaar dat de urinezuurkristallen in de gewrichten worden losgeweekt en uit het lichaam worden afgevoerd.

Voer de urinezuren verder af: Basische voetbaden

Door het losweken van de urinezuurkristallen met alkalische druppels en de gecoate bicarbonaat tabletten, komen veel zuren vrij die het lichaam moet afvoeren. De tijd tussen het losweken en het daadwerkelijke verlaten van het lichaam kunnen extra klachten ontstaan. Vooral als er veel urinezuurkristallen in de gewrichten zitten is het raadzaam om de afvoer via de nieren te ontlasten. Door enkele keren per week een ontzurend (ofwel basische) voetbad te nemen, stimuleert u de urinezuurafvoer via de huid van de voeten. Met name in geval van jichtknobbels verloopt het ontzuringsproces zo een stuk sneller en aangenamer.

  • Alka Bad om te ontzuren en jicht op te lossenBasische voetbaden.Vul het voetenbad met warm water en voeg daarna mineraalrijk basisch badzout toe. Even goed roeren met uw hand voor een gelijkmatige oplossing. Laat het voetenbad 20 – 30 minuten of langer duren. Borstel regelmatig uw voeten zachtjes af om de afvoer van de urinezuren en de doorbloeding te stimuleren.

Wat kunt u verwachten?: Resultaat binnen enkele weken

Na enkele weken ontzuren zullen al veel urinezuurkristallen zijn opgelost. De dagelijkse bicarbonaattoename door het basische water en de gecoate bicarbonaattabletjes zal de urinezuurpieken in het bloed neutraliseren zodat de jichtaanvallen wegblijven. Resultaat kan in de meeste gevallen na 1 tot 3 maanden worden behaald. Combineer het ontzuren met basische voetbaden om de nieren te ontlasten, het proces te versnellen en te veraangenamen. Soms is het lichaam dusdanig verzuurd, dat men enkele maanden langer bezig is om al het overtollige urinezuur en de urinezuurkristallen op te lossen. In dat geval kan het raadzaam zijn om de bicarbonaattoevoer te verhogen.

Met behulp van basisch water, gecoate bicarbonaat tabletten en basische voetbaden kunt u zelf op veilige wijze heel gemakkelijk en structureel overtollige zuren in uw lichaam oplossen en afvoeren. Niet alleen urinezuren, maar ook vetzuren (cholesterol) en melkzuren.

Deze methode wordt in Japan en Korea al decennia lang toegepast. De medische autoriteiten daar trachten het drinken van basisch water ook te stimuleren. In het westen, vooral in de VS en Duitsland wordt ook steeds meer het belang gehecht aan een gezonde zuurbalans in het lichaam, om aandoeningen zoals jicht structureel tot het verleden te laten behoren.