Jonger door ontzuren

Jonger door ontzuren

Jonger door ontzurenGezond , lekker, veilig en bewust eten, sporten en leven is belangrijk in onze samenleving. Dagelijks groeit ons bewustzijn over de werking van ons lichaam. Maar wat bij veel mensen nog niet bekend is, is hoe ons dieet en onze levensstijl de gezondheid op de langere termijn kan beïnvloeden.

De stofwisseling, ofwel de verbranding van voeding om energie beschikbaar te krijgen, bovenmatige sportieve prestaties, stress en slechte omgevingsfactoren produceren zure afvalstoffen die het lichaam kwijt moet. Belangrijk hierbij is de vraag, hoe goed en volledig kunnen wij deze afvalstoffen uit het lichaam verwijderen.

Stelt u eens voor dat u dagelijks slechts 99% van het huishoudelijke afval uit uw eigen huis verwijdert, dan zal het na 1 jaar enorm stinken. U wilt er niet aan denken hoe uw huis er dan na 10 of 20 jaar bijstaat.

Zo ook verloopt dit proces met uw lichaam. De zure afvalstoffen die u niet volledig kunt uitscheiden, moeten ergens in het lichaam worden opgeslagen. In eerste instantie is dit voor u niet merkbaar. Maar op de langere termijn zal het uw immuniteitssysteem verzwakken, en uw vitaliteit én levensvreugde beïnvloeden. Daarom is het van belang te ontzuren.

Met de producten van Alka  wordt de knop van verzuring omgezet en kan de verloren vitaliteit weer teruggewonnen worden.

Voor wie

Zuur-base evenwicht

Natriumbicarbonaat

Basisch water

Indicaties