K For Life

Onze gezondheid staat in de huidige maatschappij onder steeds grotere druk. De cijfers liegen er niet om: welvaartziektes als diabetes en hart-en vaatziekten nemen in rap tempo toe. zolang we ons nog ‘gezond’ voelen, vormt dit geen obstakel.

De noodklokken gaan pas luiden als we er mee worden geconftronteerd. Helaas is het leed dan al geschied.

Voeding neemt een prominente plaats in binnen onze gezondheid. Het ligt voor de hand: hoe gezonder we eten, hoe gezonder dit is voor lichaam en geest. In onze welvaartsmaatschappij verwachten we dat het aanbod aan voedingsstoffen voldoende is. Men zegt immers: bij uitgebalanceerde voeding komen we niets te kort aan essentiële vitamines en mineralen. Toch gaat dat niet meer volledig op.

Groente bevat allang niet meer zoveel vitamines en mineralen dan tien of twintig jaar geleden. Neem bijvoorbeeld broccoli, 25 jaar geleden met 103 milligram calcium per honderd gram. Nu is dat hoogstens nog 28 milligram  Bananen bevatten een kwart eeuw geleden 330 milligram vitamine B6 per honderd gram. Daar is slechts achttien milligram van over.

Een uitgeputten grond en bodem, luchtvervuiling, chemische bestrijdingsmiddelen en moderne teelttechnieken (glaswol in plaats van volle grond). Al deze bedreigingen hebben er toe geleid dat de kwaliteit van groente en fruit de afgelopen decennia drastisch is afgenomen.

Ons bloed vervoert de essentiële voedingsstoffen die ons lichaam nodig heeft. Wanneer er tekorten of een teveel aan bepaalde stoffen in ons bloed aanwezig zijn, heeft dit grote invloed op het functioneren van ons lichaam.

Een uitgekiende balans van vitamines en mineralen bevordert de levenskwaliteit en draagt bij aan afvallen, huidverbetering en fit zijn.

De grote vraag is: wanneer weet u of er bepaalde tekorten of overschotten van essentiële voedingsstoffen in uw lichaam aanwezig zijn?

Natuurlijk kunt u allerlei voedingsupplementen gebruiken, maar u weet nooit of u ze wel in de juiste verhouding gebruikt. Ieder mens is uniek en dat geldt ook voor zijn of haar behoefte in voedingsupplementen. U kunt hier beter geen gok mee nemen.

De beste manier om te kijken waar uw lichaam behoefte aan heeft is een bloedonderzoek. Bloed geeft objectieve informatie over eventuele overschotten of tekorten aan essentiële voedingsstoffen. K for life biedt u de mogelijkheid om op een eenvoudige wijze schatbare informatie over uw lichaam te verkrijgen.

Waar kunt u het K for life bloedonderzoek ondergaan?

Een professionele consulente van K for life bezoekt u op locatie. U heeft eerst een intakegesprek en kijkt samen met de consulente naar de doelstelling van uw bloedonderzoek.
Doelstellingen kunnen zijn:

  • Fit en gezond;
  • Afvallen;
  • Huidverbetering/ anti-aging

Vervolgens neemt de K for life consulente met behulp van een eenvoudige bloedprikpen enkele druppeltjes bloed uit uw vingertop. De bloeddruppeltjes worden opgevangen met een objectglaasje. Via een microscoop die verbonden is met een camera en laptop, wordt het bloed bekeken. Van het bloedmonster worden foto’s gemaakt, die naar de medisch bioloog worden verzonden. Op internet houdt u zes tot negen dagen een voedingsdagboek bij. De resultaten daarvan worden verwerkt en meegenomen in het K for life advies.

U krijgt het K for life advies binnen twee weken na afronding van het bloedonderzoek toegestuurd.

De K for life consulente bespreekt het rapport met u en geeft u de nodige voedingsadviezen. U krijgt tevens een speciaal maatadvies voor het gebruik van de juiste hoeveelheid voedingsupplementen. Zo luistert u naar wat uw lichaam vertelt en behaalt u het snelst uw doelstellingen.

Als u de adviezen goed heeft opgevolgd, dan kunt u na vier maanden een check-up doen. We doen opnieuw de bloedtest en kijken welke verbeteringen plaatsgevonden hebben.