Medicijngebruik

In dien u onlangs begonnen bent met het gebruik van een voor u nieuw medicijn en u merkt dat u zwaarder bent geworden, dan doet u er goed aan om in de bijsluiter van het medicijn te kijken of een toename in het gewicht als bijwerking genoemd staat. Helaas wordt zo’n bijwerking niet altijd vermeld, of het blijkt dat de gewichtstoename groter is dan u uit de tekst van de bijsluiter zou mogen verwachten. Overleg in zo’n geval altijd met uw arts of apotheker.

Geneesmiddelen kunnen uw gewicht laten toenemen doordat:

  • u meer honger krijgt
  • uw verbrandingsprocessen worden vertraagd
  • de koolhydraatverbranding wordt verminderd of
  • uw lichaam minder calorieën in warmte kan omzetten

Medicijnen die de psyche beïnvloeden

Veel geneesmiddelen die gebruikt worden bij de behandeling van psychische problemen veroorzaken gewichtstoename. Elke middel zorgt weer op een andere manier voor toename in het gewicht. De gewichtstoename is vaak de redenen dat mensen weer willen stoppen met de medicatie met alle gevolgen van dien. Doorgaan met de medicijnen kan er weer voor zorgen dat er door overgewicht weer andere gezondheidsklachten ontstaan. Sommige van deze geneesmiddelen kunnen vervangen worden door een middel met minder bijwerkingen, dit geld met name voor de antidepressiva, antipsychotica en antiepileptica.

Anticonceptiemiddelen

Anticonceptiva in de vorm van een pil, een injectie of een spiraaltje kunnen op het eerste gezicht veel voordelen bieden. Meer seksuele vrijheid, minder menstruatieklachten en geboortebeperking. De meeste vrouwen ervaren inderdaad alleen de voordelen maar er is ook een aantal vrouwen dat last van bijwerkingen heeft. Gewichtstoename is een van de bij werkingen die door vrouwen gegeven wordt om te stoppen met de pil. Volgens wetenschappelijk onderzoek blijkt de pil de kleinste toename in het gewicht te geven en de prikpil de grootste toename. De mirenaspiraal zit er tussenin met een gemiddelde gewichtstoename van  0,5 kilo per jaar.

Waar u echter ook rekening mee moet houden wanneer u voor anticonceptie kiest, is dat het gebruik van de pil op de lange duur gezondheidsrisico’s met zich mee kan brengen. Het gaat hierbij om kanker, diabetes, hart-en vaatziekten, met name trombose. Dit komt vaak pas vele jaren later tot uiting.

Prednison of Prednisolon

Prednison is een synthetisch corticosteroïden (bijnierschorshormoon) en Prednisolon is de actieve vorm van prednison. Ze worden gebruikt om het immuunsysteem te onderdrukken. Ze worden o.a. bij ziekten zoals astma, reuma,de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa en bij het voorkomen van afstoting na orgaantransplantaties voorgeschreven. De mate van gewichtstoename bij ongeveer 70% van de mensen die Prednison of Prednisolon gebruiken hangt af van de hoogte van dosering en duur van het gebruik.

Bètablokkers

Wanneer u problemen heeft met uw hart zoals hartfalen, ritmestoornissen of een hoge bloeddruk, dan kan het zijn dat uw hartspecialist een bètablokker heeft voorgeschreven. Dit medicijn vertraagd de hartslag, waardoor het hart rustiger gaat pompen, en het veroorzaakt een verwijding van de bloedvaten. Hierdoor daalt de bloeddruk en wordt het hart minder belast. Bètablokkers verminderen de dagelijkse energie-uitgifte doordat uw lichaamstemperatuur afneemt. U zult dan ook merken dat u door deze medicijnen het eerder koud heeft. Hierdoor kan uw gewicht langzaam toenemen. Deze bijwerking, de gewichtstoename zult u  helaas niet in de bijsluiter terugvinden.

Ook kunnen bètablokkers hyperinsulinemie en daardoor diabetes 2 veroorzaken.

Amiodarone

Het geneesmiddel amiodarone wordt vooral voorgeschreven bij de behandeling van hartritmestoornissen. Amiodarone bevat veel jodium en veroorzaakt bij veel hartpatiënten stoornissen in het funktioneren van de schildklier, waardoor de schildklier minder goed gaat werken en er hyperthyreoïdie klachten ontstaan. Een van die klachten is gewichtstoename.

Wilt u meer weten over het gebruik van medicijnen en wilt u afvallen of medicijnen verminderen onder begeleiding van zowel arts als therapeut lees dan het boek van Cora de fluiter en u kunt deze bestellen via www.coradefluiter.nl of het boek kopen in de praktijk of via de webshop.