Natriumbicarbonaat

natrium bi carbonaatNatriumbicarbonaat (NaHCO3)

De belangrijkste bestanddelen (buffers) in het bloed om de pH (zuurgraad) binnen de grenzen van 6,8 en 7,8 te houden worden gevormd door natriumbicarbonaat (NaHCO3) en koolzuur (H2CO3). Wanneer het aandeel aan koolzuur stijgt door bijvoorbeeld door fysieke trainingsarbeid, dan wordt het bloed zuur. Als dit gebeurt gaan wij automatisch dieper ademhalen om meer koolstofdioxide (CO2) door de longen uit te scheiden en minder zuur te worden. Wanneer de verzuring verder voortduurt, dan zal de basische buffer, gevormd door natriumbicarbonaat, ervoor zorgdragen dat het zuur in het bloed worden geneutraliseerd.

Natriumbicarbonaat zorgt dus voor de regulering van de zuurgraad van het lichaam. Het beschermt het lichaam en wordt aangemaakt door o.a.:

– alvleesklier (pancreas)
– maagwand
– darmwand
– nieren

Echter, indien het lichaam niet meer de gepaste capaciteit heeft om voldoende bicarbonaat aan te maken om afvalzuren te neutraliseren, dan treedt een volgende mechanisme in werking; vloeibare afvalzuren worden omgezet in vaste vorm en zodanig opgeslagen in het lichaam. De ophoping van gestolde afvalzuren ofwel slakken, zoals urinezuurkristallen, cholesterol, vetzuren etc.(het feitelijk verzuren van het lichaam) kan dan op termijn tot een hoop lichamelijke ongemakken leiden.

Het is dan ook niet moeilijk om te begrijpen dat onze westerse leefstijl (ongezond dieet met veel zout en suiker, stress etc.) een flink beroep doet op onze bicarbonaat buffers waardoor zelfs op steeds jongere leeftijd, de hoeveelheid bicarbonaat in het lichaam afneemt.

Het innemen van natriumbicarbonaat tabletten of oplossingen is slecht voor het lichaam!

Aangezien al wel wordt erkend dat natriumbicarbonaat van essentieel belang is bij het ontzuren van het lichaam, wordt vaak geopperd om natriumbicarbonaat in poedervorm op te lossen in water en dit op te drinken. Tevens wordt natriumbicarbonaat in tabletvorm verkocht (vaak op doktersrecept) om eventuele verzuringen tegen te gaan. Deze methoden waarmee wordt geprobeerd om de bicarbonaatbuffers in het lichaam te verhogen vallen sterk af te raden, aangezien dit tot andere klachten kan leiden. Het maagzuur zet de opgeloste natriumbicarbonaat om in water (H2O), keukenzout (NaCl) en koolstofdioxide (CO2). De inname van natriumbicarbonaat heeft dan o.a. diaree als bijverschijnsel vanwege de aanmaak van substantiële hoeveelheden koolstofdioxide (CO2) in de maag. De bloeddruk kan ook heel snel stijgen vanwege de aanmaak van keukenzout (NaCl). En als laatste wordt de belangrijke verhouding van de mineralen natrium/kalium ernstig verstoord. Deze verhouding dient 1:3 te zijn voor de instandhouding van het evenwicht tussen het vocht in de lichaamscellen, en tussen het vocht tussen de lichaamscellen (intra- en extracellulaire waterhuishouding).

Hoe dan wel op veilige en effectieve wijze de bicarbonaatbuffers in het lichaam te verhogen?

Het is dus erg belangrijk om voldoende natriumbicarbonaat in het lichaam aanwezig te hebben om het lichaam op effectieve wijze de zuurgraad te laten reguleren. Bestaat dan een methode om op veilige wijze de bicarbonaat buffers weer te verhogen?

Ja, er zijn 2 methoden waarbij dit op continue basis veilig en effectief kan:

1) het drinken van basisch water
2) het innemen van tabletten welke:
– Pas oplossen in de darmen
– De juiste verhouding natrium/kalium van 1:3 bevatten