Nierstenen

Nierstenen zelf bestrijden door actief te ontzuren!

Nierstenen zijn een symptoom van een sterk verzuurd lichaam. De stenen bestaan uit fosforzuren en urinezuren in combinatie met calcium en/of magnesium (zogenoemde “zure zouten”). Zij worden gevormd in de nieren omdat de omgeving te zuur is (ophoping van urine- en fosforzuren). De giftige fosfor- en urinezuren worden omgezet in vaste vorm en gebonden aan calcium en magnesium om de directe schadelijke werking ervan aan de nieren te verminderen.

Vanwege de problematiek van een te hoog urinezuurgehalte ontstaan nierstenen vaak in combinatie met jicht. Sommige mensen denken dat nierstenen ontstaan omdat zij teveel calcium in het lichaam hebben. Dit klopt dus niet. Het beste bewijs is dat een calciumsteen in zure oplossing oplost terwijl nierstenen daar niet in oplossen.

Een effectieve manier om de nierstenen in het lichaam op te lossen is door de zuurgraad van de urine te verhogen (meer basisch te laten worden). De zuurgraad van de urine kunt u verhogen door  de basische buffer, bicarbonaat, aan het bloed toe te voegen.

Met het vergruizen van nierstenen worden slechts de symptomen bestreden. Zolang de verzuring van het lichaam zelf niet wordt aangepakt, blijft de kans bestaan dat opnieuw nierstenen worden gevormd.