Verhoogd cholesterol

Cholesterol te hoog? Zelf verlagen op veilige wijze!

In dit informatiedossier willen we u graag informatie geven over het probleem van een verhoogd cholesterol. Het betreft hier een nieuw inzicht dat mensen die hieraan lijden enorm kan helpen om dit probleem aan te pakken. Met name omdat nu is gebleken dat het gebruik van de veel gebruikte statines om het cholesterol te verlagen erg gevaarlijk voor het lichaam blijkt te zijn. De FDA (de Amerikaanse Voedsel en Warenautoriteit) heeft in maart 2010 een officiële waarschuwing uitgevaardigd nadat uitvoerige veiligheidstesten uitwezen dat bij een gangbare dosis van 80 mg Zocor (simvastatine) en andere cholesterolremmers in dezelfde categorie ernstige schade aan de gezondheid kan worden toegebracht.

Vanuit dit gegeven is het zeer raadzaam om, de relatie tussen een verstoorde zuur-base balans van het lichaam en een verhoogde LDL cholesterol spiegel, verder te bestuderen. Hieruit volgt dan hoe u uw cholesterolprobleem wel op veilige en effectieve wijze bij de wortel kan aanpakken.

Wat is cholesterol?

De laatste decennia lijden steeds meer mensen aan een verhoogd cholesterol gehalte. De schattingen lopen uiteen, maar gemiddeld genomen hebben 10% van mannen en vrouwen boven de 40 jaar last van een verhoogd cholesterol.

Cholesterol is een vetachtige stof die nodig is voor het lichaam voor de aanmaak van hormonen, celwanden, vitamine D en gal. Het wordt hoofdzakelijk aangemaakt door de lever. Aangezien cholesterol niet oplosbaar is in water (hydrofoob) wordt het verpakt in kleine bolletjes van lipoproteïnen en zo via het bloed vervoerd naar de de plaatsen in het lichaam waar het nodig is.

Op het moment dat het cholesterol vanuit de lever naar de verschillende plekken in het lichaam wordt vervoerd,  gebeurt dat via de LDL (Low Density Lipoproteïnen). Het overtollige cholesterol in het bloed wordt door de HDL (High Density Lipoproteïnen) weer terug vervoerd naar de lever, om daar samen met gal via de ontlasting het lichaam te verlaten.

Een te hoog LDL gehalte (cholesterol dat vanuit de lever het bloed in gaat) wordt door de medische wetenschap als risicovol beschouwd, terwijl een hoog HDL gehalte (cholesterol dat wordt terug vervoerd naar de lever) als gunstig wordt gezien .

Wanneer is het cholesterol te hoog?

Indien uw cholesterol gehalte wordt gemeten, dan wordt de waarde van zowel het LDL cholesterol als het HDL cholesterol samen gemeten. Dit is dan het totale cholesterolgehalte.  Uw arts zal het volgende schema aanhouden om het risico te bepalen:

lager dan 5,0 mmol/l normaal
 5,0 – 6,4 mmol/l licht  verhoogd
 6,5 – 7,9 mmol/l verhoogd
 hoger dan 8,0 mmol/l sterk verhoogd

Echter bij de bepaling van het risico wordt rekening gehouden met de verhouding  LDL /HDL, de cholesterolratio. Hoe lager deze ratio, dus hoe hoger het HDL gehalte ten opzichte van het LDL gehalte, des te gunstiger.

De richtlijn voor het  LDL cholesterol alleen wordt gesteld dat deze kleiner dient te zijn dan 2,5 mmol/l.

Hoe ontstaat een te hoog cholesterolgehalte?

Het feit dat een persoon een te hoog LDL cholesterol heeft, wil zeggen dat de vetstofwisseling in de lever niet goed functioneert. Het falen van een correcte vetstofwisseling in de lever kan ontstaan vanuit:

  1. Erfelijkheid: Een persoon kan worden geboren met DNA waarin is bepaald dat de kans op een verhoogde cholesterolaanmaak in de lever hoog is. Hier kan momenteel niets aan worden gedaan tot het moment dat de medische wetenschap in staat is om de genen waarin dit vastligt te veranderen. Deze technologie wordt wel al uitgebreid bestudeerd, maar op werkbare oplossingen moeten we waarschijnlijk nog minimaal 20 jaar wachten.
  2. Ophopingen van zure afvalstoffen in de lever:  Gedurende ons leven komen via o.a. onze levensstijl en onze voeding veel afvalstoffen vrij die niet door het lichaam worden uitgescheiden. Wanneer deze afvalstoffen zich ophopen in de verschillende delen van het lichaam, waaronder de lever, dan kan dat leiden tot een verstoring van het stofwisselingsproces.

Wat zijn de risico’s van een verhoogd cholesterol?

Het risico van een te hoog cholesterolgehalte wordt door de huidige medische wetenschap gevonden in het proces dat overtollig LDL cholesterol zich kan gaan hechten aan de vaatwanden. Deze plakvorming maakt de bloedvaten dan nauwer en  stugger. Bloedvaten kunnen dan op gegeven moment dichtslibben met alle gevolgen van dien. Tevens kan de bloeddruk verhogen omdat het hart harder moet pompen om het bloed door de nauwe aders de krijgen.

De medische wetenschap ziet een belangrijk gegeven over het hoofd

De beschrijving dat cholesterol zich zomaar hecht tegen de vaatwanden waardoor de vaten  dichtslibben zou echter betekenen dat de bloedvaten bij de lever als eerste helemaal moeten dichtslibben, daar begint toch alle transport van het cholesterol. LDL cholesterol is cholesterol dat verpakt is in lipoproteïnen en deze lipoproteïnen zijn van de buitenkant helemaal niet kleverig. Ze zijn hydrofiel, wat betekent dat ze oplossen in water. In deze hoedanigheid kleven ze niet zomaar tegen de vaatwanden. Het intelligente lichaam heeft dit perfect geregeld.

Wat zijn de defensiemechanismen van het lichaam tegen overtollig cholesterol?

Wat belangrijk is om te weten is dat cholesterol (scheikundige formule: C27H45OH ) een vetzuur is. Naast dat het door de lever wordt gemaakt, ontstaat cholesterol ook door onvolledige verbranding van voedsel. Cholesterol is zuurvormend en een te hoog gehalte in het bloed zorgt ervoor dat de zuurgraad van het bloed wordt verlaagd. Om de zuurgraad in het bloed weer op de juiste waarde te brengen zal het lichaam razendsnel chemische reacties veroorzaken om het overtollige vetzuur te neutraliseren.

Het stofje bicarbonaat (HCO3) dat in ons bloed verlagingen van de zuurgraad moet regelen reageert met het overtollige cholesterol en zet deze om in water (H2O) en koolstofdioxide (CO2)

Een goed functionerend lichaam dat voldoende bicarbonaat bevat zal dus geen problemen hebben indien de cholesterol productie verhoogd is. Maar wat nu als het lichaam niet voldoende bicarbonaat heeft? In dat geval wordt de cholesterol omgezet in een vaste vorm en hecht zich tegen de vaatwanden. Cholesterol in vaste vorm heeft namelijk geen invloed meer op de zuurgraad van het bloed, waardoor het lichaam weer buiten gevaar is.

Plakvorming door cholesterol als defensiemechanisme van het lichaam

De vorming van plak door het cholesterol is dan ook niet toe te schrijven omdat het zich “zomaar” hecht aan de vaatwanden, maar is een symptoom van het gegeven dat het lichaam aan het verzuren is. Het lichaam heeft niet meer voldoende bicarbonaat om de overtollige vetzuren te neutraliseren, waardoor het gedwongen is om de zuurvormende eigenschap van het cholesterol op te heffen.

Het lichaam bindt het cholesterol ook aan calcium, dat als basische buffer dient. De binding van cholesterol aan calcium leidt dan tot het proces van de verkalking van de aderen.

Verkalking van de aderen is een syptoom van een verzurend lichaam.

Wat kun u doen tegen de risico’s van een hoog cholesterolgehalte?

Aangezien een te hoog cholesterolgehalte veroorzaakt kan worden doordat de vetstofwisseling van de lever wordt verstoord door zure afvalstoffen, en omdat een tekort aan bicarbonaat in het bloed ervoor zorgt dat het overtollige cholesterol wordt omgezet in kalkafzettingen, is het zaak om het bicarbonaatgehalte in uw bloed te verhogen.

Met het verhogen van de hoeveelheid bicarbonaat in uw bloed kan:

  1. opgehoopt afvalzuur in de lever worden geneutraliseerd en afgevoerd waardoor de vetstofwisseling weer kan verbeteren
  2. overtollig cholesterol in het bloed worden afgebroken (wordt  omgezet in water, en koolstofdioxide dat u via de longen uitademt)
  3. kalkafzetting tegen de vaatwanden geleidelijk worden opgelost en afgevoerd.

Hoe kunt u het bicarbonaatgehalte in het lichaam verhogen?

Er zijn 2 methoden waarbij u kunt zorgen dat u uw bicarbonaatgehalte van uw bloed op continue wordt verhoogd zodat overtollig cholesterol kan worden geneutraliseerd en afgevoerd:

1) het drinken van basisch water
2) het innemen van bicarbonaat tabletten