Verhoogde bloeddruk

Verhoogde bloeddruk zelf structureel verlagen

Om onze organen te voorzien van zuurstof en voedingsmiddelen, pompt het hart iedere minuut in gemiddeld 70 slagen bloed door ons lichaam. Bij het samentrekken van de hartspier wordt het bloed tegen de vaatwanden gedrukt. Deze druk noemen we de bovendruk (systolische druk). Wanneer het hart in ontspannen situatie is wordt de druk tegen de vaatwanden gemeten als de onderdruk (diastolische druk). De grenzen die door de medische wetenschap nog als gezond wordt beschouwd is een onderdruk van 90 en een bovendruk van 140. De bovengrens bij mensen vanaf de zestig jaar, indien ze verder gezond zijn, mag 160 bedragen alvorens wordt overgegaan tot behandeling.

Een verhoogde bloeddruk treedt meestal op bij het ouder worden en wordt in 95% van de gevallen veroorzaakt door verzuring van het lichaam. Maar wat houdt verzuring van het lichaam eigenlijk in en hoe leidt het tot een hogere bloeddruk? En, is er een manier om zonder medicijnen de bloeddruk weer structureel omlaag te krijgen?

AlkaLife helpt tegen hoge / verhoogde bloeddruk

Ontstaan van verzuring

Het voedsel dat wij eten wordt samen met zuurstof in onze cellen verbrand om zo energie te produceren. Na de verbranding hiervan wordt dit voedsel een zuurvormend (afval)product waarna de cellen dit dan in de bloedbaan brengen. Ons lichaam doet z’n best deze zuurvormende afvalproducten via de darmen en/of urinewegen kwijt te raken en/of de huid door zweten.

Om gezond te kunnen blijven moeten ons bloed en onze cellen dus altijd licht alkalisch/basisch blijven. Hoewel het lichaam wel een slimme manier heeft gevonden om de achtergebleven zuurvormende afvalproducten om te zetten in een vast afvalproduct en deze via de darmen probeert uit te scheiden, kunnen we helaas niet alle zuurvormende afvalproducten die we produceren op deze manier kwijtraken. Wat overblijft wordt ergens opgeslagen in ons lichaam. Als dit uiteindelijk te grote vormen gaat aannemen zullen zo onze (gezonde) cellen ziek kunnen worden en uiteindelijk zelfs kunnen afsterven.

De opeenstapeling van deze “niet-verwerkbare” afvalproducten wordt het proces van verzuring ofwel ouder-worden genoemd!

Enige voorbeelden van vaste zuurvormende afvalproducten zijn bijv. cholesterol, vetzuur, urinezuur, nierstenen, uraten, sulfaten en fosfaten. Cholesterol en vetzuren zijn onder andere het resultaat van teveel pasta en brood (koolhydraten) eten en niet genoeg bewegen. Urinezuur en ammonia ontstaan o.a. door (veel) vlees (dood dierlijk eiwit) consumptie. Fosforzuur ontstaat o.a. door het eten van granen als rijst en door (koolzuurhoudende) dranken als bijvoorbeeld Cola.

Zwavelzuur, fosforzuur en urinezuur zijn voor het lichaam allemaal giftige zuren. Om deze te neutraliseren tot niet-giftig, zijn er alkalische/basische zouten als natriumbicarbonaat nodig.

Door de afwezigheid van voldoende bicarbonaten in ons bloed rooft het lichaam o.a. calcium uit onze gewrichten en botten om deze giftige zuren om te kunnen zetten in niet-giftige zouten als ~sulfaten, ~fosfaten, ~uraten e.d.. Zo kan bijv. reuma en/of artrose en/of osteoporose zich ontwikkelen.

Verzuring leidt tot “dik” bloed

Een van de grootste problemen van verzurende afvalproducten is het feit dat een zure omgeving de bloedsamenstelling wat laat veranderen. Het bloed gaat dan steeds meer afvalstoffen bevatten waardoor het te “dik” wordt. Wanneer bloed te dik is kan het de haarvaatjes verstoppen. Artsen schrijven dan ook bij veel volwassenen met deze aandoening bloedverdunners voor. Op kunstmatige wijze wordt het bloed dun gehouden. Helaas lossen de bloedverdunners het probleem van de verzuring niet op en kan deze medicatie allerlei bijwerkingen hebben.

Afhankelijk van waar het lichaam deze verzurende afvalproducten opslaat, wordt de bloedcirculatie op die plek minder, waardoor een vitaal orgaan niet meer in staat is om genoeg zuurstof en voedingstoffen via het bloed te ontvangen. Het hart moet dus harder gaan pompen om de vitale organen van voldoende zuurstof te voorzien. De bloeddruk gaat hierdoor dus structureel omhoog!

Wanneer we bewegen (sporten) kan onze bloeddruk op een bepaald moment hoog oplopen. Als een of meerdere van deze drijvende verzurende deeltjes worden verplaatst door de hogere bloeddruk en zo een haarvat kan verstoppen dat naar een belangrijk gedeelte van de hersenen leidt, kan deze persoon een beroerte krijgen. Daarom kunnen er zoveel gerapporteerde beroertes tijdens het sporten optreden.

Los Hoge / Verhoogde bloeddruk op met AlkaLife
Gestolde zure afvalstoffen veranderen de samen- stelling van het bloed, waardoor het bloed dikker wordt en de bloeddruk omhoog gaat

Hoe nu de zure afvalstoffen op te lossen?

Om de bloeddruk weer structureel omlaag te brengen is het dus nodig om het bloed te ontdoen van de opgehoopte afvalzuren. Door het oplossen van de zure afvalstoffen zal het bloed weer zuiverder en dus dunner van samenstelling worden waardoor het hart minder hard hoeft te pompen om zuurstof bij de organen te krijgen.

Zure afvalstoffen worden in een gezond lichaam geneutraliseerd door het lichaamseigen stofje natriumbicarbonaat. Natriumbicarbonaat is een base, reguleert het zuur-base evenwicht in het bloed en leidt bij een gebrek ervan tot verzuring van het lichaam. Bij het ouder worden vermindert het natriumbicarbonaat gehalte in het bloed, waardoor dus de zure afvalstoffen niet meer adequaat kunnen worden opgelost. Het drinken van basisch water, water met een hoge PH waarde, zet het lichaam echter weer aan tot de productie van natriumbicarbonaat, wat op zijn beurt de zure afvalstoffen in het bloed en lichaam geleidelijk oplost.

Het drinken van basisch water is derhalve een erg effectieve en veilig manier op het lichaam en bloed op termijn weer zuiverder te krijgen. De bloeddruk zal hierdoor op lichaamseigenwijze weer structureel dalen. Dit effect kan zich al na enkele maanden voordoen door dagelijks 5 glazen basisch water te drinken.

Een basische stof lost een zure stof op

Het feit dat een base (natriumbicarbonaat) een zuur (urinezuur, cholesterolzuur etc.) neutraliseert is een natuurlijk (chemisch) fenomeen dat niet, zoals medicijnen, “dubbel blind” getest hoeft te worden.

Wanneer we bijvoorbeeld kip of vet vlees aanraken worden onze handen wat plakkerig. Het wegwassen van het vet van onze handen met gewoon water werkt niet, tenzij we zeep gebruiken. Zeep maakt het vet oplosbaar en maakt mogelijk om het makkelijker schoon te maken. Vet is een zuur, zeep is een base en deze neutraliseren elkaar.

Strikt medisch gezien heeft alkalisch water geen medicinale en/of voedingswaarde om aandoeningen te kunnen genezen. Al wat het doet is verzurende afvalproducten in het lichaam neutraliseren en ze oplosbaar te maken in het lichaamsvocht, om deze zo te kunnen afvoeren .

AlkaLife tegen hoge / verhoogde bloeddruk
Door het drinken van basisch/alkalisch water worden zure afvalstoffen opgelost

 

Een lang en gezond leven

Om een lang en gezond leven te krijgen moeten we er dus steeds voor zorgen de verzurende afvalstoffen uit ons lichaam te verwijderen. De beste en gemakkelijkste manier om deze vaste afvalstoffen oplosbaar en daarna vloeibaar te maken is door ze te neutraliseren met alkalisch water.

Door eliminatie van verzurende afvaldeeltjes in het bloed, kunnen we de aandoeningen als hoge bloeddruk vermijden die een risico op een plotselinge ziekte (of erger!) kunnen veroorzaken.

Amerikanen en Europeanen doen dat (nog) op de moeilijke manier via dieet, sport en medicijnen. Japanners doen het op een gemakkelijker manier, door alkalisch/basisch water te drinken. Onzin? Zeker niet. Als u zich verder in de materie verdiept, en een aantal ervaringen van personen leest, dan hopen we dat ook u deze magnifieke wijze van gezondheidsverbetering/handhaving zult ontdekken.