Verlaagde verbranding

Door calorierestrictie?

Veel volwassenen met overgewicht blijken helemaal niet zoveel te eten. Zij eten soms minder dan 1500 Kcal per dag en komen toch aan. Het lichaam gaat dan kennelijk heel zuinig om met energie. Deze efficiente verbranding kan “in de genen zitten”, maar kan ook zijn veroorzaakt doordat er vaak een dieet is gevolgd waarbij de voeding maar weinig calorieen mocht bevatten. Een goede reden om geen crashdieet te volgen want dan wordt de verbranding alleen maar verder verlaagd. Een verlaagde verbranding komt veel bij mensen met overgewicht voor, met name bij mensen die al jaren hebben geprobeerd om door weinig te eten af te vallen.

Door carnitinedeficientie?

Carnitine is voor velen een onbekende stof, maar dat neemt niet weg dat deze stof van groot belang is voor uw vetverbranding. Carnitine wordt door ons lichaam zelf gemaakt maar ook uit voeding verkregen. Vermoeidheid is eigenlijk de enige klacht bij carnitinedeficientie, maar vermoeidheid is ook een klacht voor vele andere ziekten en stoornissen. Als u zeker wilt zijn dat een carnitinedeficientie bij u een gewichtstoename heeft veroorzaakt dan is aanvullend bloedonderzoek noodzakelijk.

Verbranding in rust

Als u een dieet volgt waarbij een strenge calorierestrictie wordt toegepast, dan grijpen uw oergenen onmiddellijk in. Ze geven het lichaam binnen een week de opdracht om de verbranding in rust, ook wel basaalmetabolisme genoemd, te verlagen. Het basaalmetabolisme (BM) geeft aan hoeveel calorieën uw lichaam in rust verbruikt. Dus wat uw lichaam nodig heeft om uw temperatuur op peil te houden, om adem te kunnen halen, om uw hart te laten kloppen enz. Oergenetisch gezien is het verlagen van de verbranding in rust een geweldige strategie van ons lichaam, want nu hebben we tijdens een dieet (voedselschaarste) opeens veel minder calorieën nodig. Dat heeft grote gevolgen voor onze energie balans, want  verbrandt nu 24 uur per dag minder energie, ook als u rustig op een stoel zit of zeven uur slapen in bed ligt.

‘Ja, maar ik sport wel drie keer per week twee uur lang, dan verbrand ik toch ook veel calorieën!!! ‘Zou uw reactie kunnen zijn. Maar helaas werkt uw lichaam anders dan u misschien denkt. De verbranding in rust verbruikt rond de 70% van alle calorieën die u nodig heeft en maar ongeveer 30% wordt door beweging verbrand. Het effect van sport gericht op calorieverbranding is dus veel kleiner dan u zou denken. Daarom is het een goed plan om uw verbranding in rust te verhogen tijdens een dieet. Dat schiet tenminste op, het vormt 70% van uw energieverbruik. Een kleine verhoging in uw verbranding in rust heeft grote gevolgen voor u gewicht omdat u door deze verhoging van uw verbranding 24 per dag meer energie verbrand.

Hoe bepaalt u of uw verbranding verlaagd is?

U kunt uw verbranding in rust zelf uitrekenen. Bovendien kunt u het aantal calorieën dat u per dag nodig heeft berekenen als u ook rekening houdt met uw beweging. Bij de verbranding in rus berekent u het aantal calorieën dat uw lichaam nodig heeft, wanneer het niets doet. Daarna berkent u het aantal calorieën dat u nodig heeft, wanneer u ook met uw beweging rekening houdt.

Berekening van uw verbranding in rust 

Geslacht Berekening van uw verbranding in rust (BM) vlgs Mifflin-St Jeor

Man        BM = (10 x uw lichaamsgewicht in kg) + ( 6,25 x lengte in cm) – ( 5 x uw leeftijd) + 5

Vrouw    BM = (10 x uw lichaamsgewicht in kg) + ( 6,25 x lengte in cm) – ( 5 x uw leeftijd) – 161

Berekening van de benodigde calorieën inclusief beweging

Om uit te rekenen wat u bij een normale verbranding dagelijks aan calorieën nodig heeft, als u ook rekening houdt met beweging, moet u de uitkomst van de BM waard vermenigvuldigen met een bewegingsfactor die uw dagelijkse activiteit weergeeft:

Factor                         Mate beweging

1,200                             niet actief (weinig of geen beweging)

1,375                              licht actief ( lichte beweging of sport, 1-3 dagen per week)

1,.550                            gemiddeld actief (gemiddelde beweging of sport, 3-5 dagen per week)

1,725                              erg actief (veel beweging of sport, 6-7 dagen per week)

1,900                            extreem actief (zware beweging of sport en lichamelijk werk)

Als het aantal calorieën dat u via voeding verkrijgt beduidend lager is dan de BM x Bewegingsfactor en uw gewicht neemt toch langzaam toe dan heeft u een verlaagde verbranding. U kunt in het boek van Cora de Fluiter lezen wat u hieraan kunt doen.