Voedingstekorten

‘Voedingstekorten? Hoe kan dat nou? Ik eet toch altijd gezond? Ik begrijp als u verbaasd reageert maar het is in Nederland helaas slechter met onze voeding gesteld dan u misschien denkt. Volgens onderzoek van de Universiteit van Wageningen, dat in april 2008 in de Telegraaf werd gepubliceerd, is de hoeveelheid vitaminen en mineralen in onze groenten de afgelopen 20 jaar met soms wel 50% teruggelopen. In ditzelfde artikel wijst de heer Blokker van de Vereniging Boer  en Milieu op de ernstige tekorten aan selenium in onze voeding en de relatie tussen seleniumtekorten en het verhoogde risico op kanker

Een aantal tekorten veroorzaakt overgewicht

Elke Nederlander, hoe gezond hij of zij ook eet, heeft daardoor een tekort aan magnesium, chroom, zink,jodium, vitamine D en selenium, ook u. Te korten die gewichtstoename kunnen veroorzaken. Bovendien geeft onderzoek aan dat mensen met overgewicht vaak meer tekorten aan belangrijke voedingsstoffen hebben dan mensen die geen overgewicht hebben.

Een magnesiumtekort verhoogt het risico op het metabool syndroom en daardoor op hyperinsulinemie, een chroomtekort verhoogt het risico op insulineresistentie en hyperinsulinemie, hetzelfde geldt voor een tekort aan zink. Door een seleniumtekort wordt de omzetting van het schildklierhormoon T4 naar de actievere vorm T3, verminderd, waardoor schildklierproblemen ontstaan. Bovendien verkleint een seleniumtekort de jodiumvoorraad die belangrijk is voor een goede schildklierwerking. Een tekort aan selenium is met name voor jonge vrouwen desastreus omdat zij ook al een hoog risico hadden op een jodiumtekort. Jodiumtekorten kunne hypothyreoïdie  en daardoor gewichtstoename veroorzaken. Ouderen en jonge vrouwen lopen hier een verhoogd risico.

Zelfs vitamine D tekort verhoogt her risico op overgewicht. De Nederlandse gezondheidsraad schrijft in 2008: “Een onvoldoende vitamine D-stus komt onder alle lagen van de Nederlandse bevolking voor. Om goed te begrijpen hoe een vitamine D tekort tot een gewichtstoename leidt moeten we terug in de tijd. Voor de primitieve mens uit de noordelijke gebieden was de stand van de zon een belangrijke aanwijzing voor het naderen van herfst en winter. Het zonlicht werd minder. Daardoor nam de hoeveelheid vitamine D in het bloed af. Dit was voor het lichaam een signaal om een aantal processen in werking te zetten waardoor de primitieve mens dikker kon worden waardoor hij een eventuele voedselschaarste in de winter kon overleven. Het met opzet veroorzaken van insulineresistentie (metabool syndroom) was een van de methoden van het lichaam om gewicht te verzamelen.

Doordat wij nu het hele jaar door een vitamine D te kort hebben denkt  ons lichaam dat de winter in aantocht is en probeert het lichaamsgewicht vast te houden voor een voedselschaarste die nooit komt.

Ook u heeft waarschijnlijk tekorten

Tekorten aan vitaminen en mineralen geven een groot aantal verschillende gezondheidsklachten. Het is moeilijk om op basis van klachten specifieke tekorten aan te wijzen, maar u kunt er van uit gaan dat u, ondanks uw gezonde dagelijkse voeding, tekorten heeft. Wanneer u zekerheid wilt hebben op dit gebied is bloedonderzoek onvermijdelijk.

Vanaf 1 september 2013 kunnen wij bloedonderzoeken verzorgen in de praktijk.