Nes Provision

Nes Provision

 

De Nes Provision is een fraai vormgegeven en een bijzonder uitgebreide en informatieve software, die het menselijk lichaamsveld aftast om bio-energetische en bio-informatieve verstoringen met hun vaak onderliggende fysieke en emotionele problemen vast te stellen. U legt heel eenvoudig uw hand op een scan apparaat, een soort computermuis en binnen tien seconden geeft de computer meer dan 150 uitslagen van het lichaamsveld via extreem gedetailleerde anatomische afbeeldingen weer.

Een lichaamsveld kan verstoord raken door toxinen, micro-organismen, elektromagnetische en natuurlijke energievelden, of emotionele, fysieke en andere stressoren/factoren.

Nes ProVision is een systeem dat uitgebreid vaststelt waar het lichaamsveld blokkeert en waar het informatie of energie verliest. Bovendien laat het systeem zien door welke verstoringen het lichaam minder goed functioneert.

De behandelend arts of therapeut leest de scan en geeft uitleg over de resultaten zodat u begrijpt wat er  in uw lichaamsveld en lichaam gebeurt.

Op basis hiervan kan de behandelaar het gebruik van infoceuticals, nestritions of behandeling van de mihealth aanbevelen. Deze voorzien het zelfherstellend vermogen van uw lichaam weer van de juiste informatie en energie.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/qpress1/public_html/wp-content/themes/qpressmystile/functions/admin-functions.php on line 3193